ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ XÃ BẾN CÁT HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM | ĐĂNG THỬ VHXH | ĐĂNG BÀI VIẾT | DFGD FDF GDF | VĂN BẢN QUY ĐỊNH | THỊ XÃ BẾN CÁT KỶ NIỆM 5 NĂM XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG TIẾP XÚC CỦ TRI TẠI PHƯỜNG THỚI HÒA | TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG | ĐỀ TÀI CẢI CÁCH LỀ LỐI LÀM VIỆC | CẢI TIẾN MẪU BIỂU BÁO CÁO | DỰ THẢO ĐỀ ÁN | BẾN CÁT TẬP HUẤN KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CHO BÁO CÁO VIÊN TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT | BẾN CÁT TẬP HUẤN KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CHO BÁO CÁO VIÊN TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT | BẾN CÁT TẬP HUẤN KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CHO BÁO CÁO VIÊN TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT | BẾN CÁT TẬP HUẤN KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CHO BÁO CÁO VIÊN TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT | BẾN CÁT TẬP HUẤN KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CHO BÁO CÁO VIÊN TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT | BẾN CÁT TẬP HUẤN KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CHO BÁO CÁO VIÊN TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT | THỊ XÃ BẾN CÁT TIẾP ĐOÀN LÃNH ĐẠO QUẬN HOÀN KIẾM - HÀ NỘI | BẾN CÁT TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CHO CÁN BỘ, CÁC CƠ QUAN, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ | ĐẢNG ỦY BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ XÃ BẾN CÁT SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ |
TIN NỔI BẬT
ĐỜI SỐNG - KINH TẾ
THỊ XÃ BẾN CÁT TIẾP ĐOÀN LÃNH ĐẠO QUẬN HOÀN KIẾM - HÀ NỘI...
Sáng ngày 17/4, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Bến Cát sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư...
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
GIÁO DỤC - Y TẾ
TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC...
Ngày 07 tháng 5 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch Triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp...
Hotline
0274.3564.340
0274.3564.640
ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG
57.14%
THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH
HOẠT ĐỘNG - KHOA HỌC
ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Đề tài cải cách lề lối làm việc
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Cải tiến mẫu biểu báo cáo
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC
Khu phố 04, Phường Mỹ Phước, Thi xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274)3564.340 - Fax:(0274)3564.340 - Email: [email protected]
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE