MỸ PHƯỚC TỖNG KẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHUYỂN HÓA TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM KHU PHỐ 4 VÀ KẾ HOẠCH MỞ ĐỢT CAO ĐIỂM LẬP LẠI TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG, TRẬT TỰ ĐÔ THỊ | HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG MỸ PHƯỚC TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM VÀ NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 NĂM 2019 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ PHƯỜNG MỸ PHƯỚC THĂM TẶNG QUÀ CHO GIA ĐÌNH THANH NIÊN ĐANG THỰC HIỆN NVQS VÀ LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN. | PHƯỜNG MỸ PHƯỚC ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY VÀ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VỚI NHÂN DÂN | DI CHÚC CỦA BÁC HỒ: GIÁ TRỊ THỰC TIỄN CHO MUÔN ĐỜI | DÂN VẬN KHÉO THÌ VIỆC GÌ CŨNG THÀNH CÔNG | MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 9/11 | PHƯỜNG MỸ PHƯỚC TỔ CHỨC TRAO HỌC BỔNG VÀ TẶNG XE ĐẠP CHO CÁC EM HỌC SINH NGHÈO, CẬN NGHÈO, CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN | QUY CHẾ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BÌNH DƯƠNG | QUYẾT ĐỊNH SỐ 1906/QĐ-UBND VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA BÀ NGUYỄN THỊ HỘI, ĐẤT TỌA LẠC TẠI PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG | RA MẮT CHI HỘI “CHI HỘI PHỤ NỮ 5 KHÔNG 3 SẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THI VĂN MINH” TẠI KHU PHỐ 1 PHƯỜNG MỸ PHƯỚC | TỔ CHỨC KẾT THÚC LỚP NẤU ĂN ĐÃI TIỆC CHO HỘI VIÊN PHỤ NỮ | CHƯƠNG TRÌNH "THANH NIÊN SỐNG ĐẸP"; "MỖI TUẦN MỘT TIN TỐT"; "MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN ĐẸP"CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH PHƯỜNG | KHÔNG SỬ DỤNG NƯỚC ĐÓNG CHAI BẰNG NHỰA TRONG CÔNG SỞ VÀ CÁC CUỘC HỌP HỘI NGHỊ, HƯỞNG ỨNG CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA | THÔNG BÁO SỐ 176/TB-UBND VỀ Ý KIẾN KẾT LUẬN VÀ CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN UBND PHƯỜNG ĐỊNH KỲ THÁNG 10/2019 | THÔNG BÁO SỐ 174/TB-UBND VỀ VIỆC HẾT THỜI HẠN THÔNG BÁO MẤT TRANG BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA BÀ LÊ THỊ KIM NGÂN | THÔNG BÁO SỐ 175/TB-UBND VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA ÔNG VÕ QUANG VINH, THƯỜNG TRÚ XÃ LAI HƯNG, HUYỆN BÀU BÀNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG | TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2019/NĐ-CP | TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2019/NĐ-CP NGÀY 11/7/2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG; THỰC HIỆN TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ; DỰ TRỮ QUỐC GIA; KHO BẠC NHÀ NƯỚC | CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ NHÂN VIÊN THÚ Y CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG |
TIN NỔI BẬT
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
GIÁO DỤC - Y TẾ
TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 – 2017.
Tổng kết hoạt động Hội Khuyến học phường Mỹ Phước và trao học bổng khuyến học, khuyến tài

GƯƠNG NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT
NGUYỄN VĂN CƯỜNG – DÂN QUÂN KHU PHỐ 1, PHƯỜNG MỸ PHƯỚC HĂNG HÁI LÊN ĐƯỜNG LÀM...

Mỗi chàng trai một dáng vẻ, một suy nghĩ riêng nhưng tựu chung lại đều có một ước muốn phấn đấu hoàn thành nghĩa vụ cao cả của người thanh...

Quyết định số 1906/qđ-ubnd về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà nguyễn thị hội, đất tọa lạc tại phường mỹ phước, thị xã bến cát, tỉnh bình dương

Thông báo số 174/tb-ubnd về việc hết thời hạn thông báo mất trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà lê thị kim ngân

Thông báo số 175/tb-ubnd về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông võ quang vinh, thường trú xã lai hưng, huyện bàu bàng, tỉnh bình dương

Quyết định số 2852/qđ-ubnd ngày 02/10/2019 về việc công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa sông thị tính

quyết định số 938/qđ-ubnd về việc phê duyệt danh mục các tuyến đường trên địa bàn thị xã bến cát đủ điều kiện xem xét giải quyết tách thửa (đợt 3)

quyết định số 516/qđ-ubnd về việc phê duyệt danh mục các tuyến đường trên địa bàn thị xã bến cát đủ điều kiện xem xét giải quyết tách thửa (đợt 2)

quyết định số 2548/qđ-ubnd về việc phê duyệt danh mục các tuyến đường trên địa bàn thị xã bến cát đủ điều kiện xem xét giải quyết tách thửa (đợt 1)

Thông báo số 173/tb-ubnd v/v bố trí công chức tài chính - kế toán kiêm nhiệm công tác thương mại dịch vụ, cn, ttcn, khcn, htx

Thông báo số 169/tb-ubnd về việc hết thời hạn thông báo cớ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông nguyễn minh châu

Về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà nguyễn thị thảnh (đã mất) người thừa kế bà phạm thị tuyết nga

Thông báo số 152/tb-ubnd về việc công khai số diện thoại đường dây nóng để người dan phản ánh những vấn đề vệ sinh môi trường, rác thải tồn động trên địa bàn phường mỹ phước

Tb số 161/tb-ubnd v/v hết thời hạn thông báo cớ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà phạm thị chiêm

Thông báo số 167/tb-ubnd về việc tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực công an phường chứng thực tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phường

Thông báo số 163/tb-ubnd ngày 09/09/2019 về thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của chủ tịch ubnd phường định kỳ tháng 9 năm 2019

Công văn số 351/ubnd-th về việc thực hiện thông báo số 285-tb/đu ngày 16/9/2019 của đảng ủy phường
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Địa chỉ tiếp nhận phản ánh,  kiến nghị về quy định hành chính
UBND tỉnh (Phòng KSTTHC); Điện thoại: 02743.835029.
Số điện thoại Chủ tịch UBND phường Mỹ phước tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch Phường.
Điện thoại: 0819253637
Hotline
0274.3564.340
0274.3564.640
ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG
100%
THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
Thông báo số 176/tb-ubnd về ý kiến kết luận và chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân tại cuộc họp giao ban ubnd phường định kỳ tháng 10/2019

Công văn số 349/ubnd về việc phối hợp thực hiện giải quyết hồ sơ cấp gcnqsdd lần đầu của hộ gia đình cá nhân

công văn số 356/ubnd v/v thực hiện thông báo số 402/tb-ubnd ngày 13/9/2019 của ubnd thị xã

công văn số 354/ubnd v/v thực hiện chỉ thị 04/ct-ubnd ngày 10/9/2019 của chủ tịch ubnd thị xã

Ý kiến kết luận và chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân tại cuộc họp thống nhất việc giải quyết thủ tục hành chính đối với lĩnh vực đất đai và xây dựng

Thông báo số 164/tb-ubnd ngày 13/9/2019 về ý kiến kết luận và chi đao của chủ tịch ủy ban nhân dân phường mỹ phước tại cuộc họp bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả định kỳ

Công văn số 353/ubnd-th ngày 19/9/2019 về việc không sử dụng nước uống đóng chai bằng nhựa trong công sở và các cuộc họp, hội nghị

Thông báo sô 168/tb-ubnd ngày 19/9/2019 ý kiến kết luận và chỉ đạo của ông nguyễn thanh phong - chủ tịch ubnd phường tại tội nghị sơ kết thực hiện kế hoạch chuyển hóa an ninh trật tự địa bàn trọng điểm khu phố 4; kế hoạch mở đợt cao điểm lập lại trật tự atgt, ttđt trên địa bàn phường (gọi tắt là kế hoạch số 42, 43)
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
6 0 4 1
Online trong ngày: 10
Đang online: 03
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC
Khu phố 04, Phường Mỹ Phước, Thi xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274)3564.340 - Fax:(0274)3564.340 - Email: [email protected]
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE